DECOR
Zaal in historisch museum, afdeling "Het Romeinse Rijk"

PERSONAGES
De beelden
CLAUDIUS: keizer van Rome, Stottert = aarzelt soms bij een medeklinker, heeft licht tic met hoofd
AGRIPPINA: keizerin, vrouw van Claudius, dominante First Lady
NERO: aangenomen zoon van Claudius; keizer van Rome; verwijfde komische figuur met lauwerkrans en harp
MAXIMA: Vestaalse maagd
BOBELIX: ruige Germaan

De mensen
RENE: zaalwachter (suppoost)
MAGDA: poetsvrouw
ANS: leerkracht geschiedenis

KORTE INHOUD
Interessant om weten: alle faits divers over het Romeinse Rijk zijn historisch juist.

RenÚ, suppoost in het historisch museum, voelt zich uitgeblust. In zijn job is zo weinig te beleven. Af en toe praat hij tegen de beelden van Claudius, Agrippina, Nero en Maxima de mooie Vestaalse maagd. RenÚ is danig ge´nteresseerd in de geschiedenis van het Oude Rome. Was hij toe maar geboren. Zijn leven zou boeiender geweest zijn.

De beelden horen zijn verzuchting. Een boeiender leven? Zouden zij daar hun vriendelijke suppoost niet kunnen bij helpen? En ze brainstormen. Wat maakt het leven boeiend? Feesten? Schransen?... De Vestaalse flapt het er uit: een vrouw natuurlijk! En de beelden besluiten zich in RenÚ's fantasie als levende beelden te manifesteren.

Daarop komt Ans binnen, een kordate leerkracht geschiedenis. Zij wil in de Romeinse zaal haar leerlingen een aanschouwelijke les geven over het Oude Rome. RenÚ wordt verzocht om daaraan mee te werken. De beelden zien in Ans meteen een potentieel lief voor RenÚ. Maar er is ook nog een poetsvrouw die RenÚ bereidwillig ter zijde staat. Als RenÚ de Romeinse paardenrennen illustreert, wil ze zelfs paard spelen. Aan wie zullen ze RenÚ koppelen?

Bij de voorbereidingen en repetities voor de model-les zwaait Ans de plak. Tegen de zin van RenÚ laat ze het beeld van Maxima tijdelijk naar de Germaanse zaal afvoeren. En dat terwijl RenÚ een beetje verliefd was op zijn Vestaalse maagd. In RenÚ's fantasie (gestuurd door de beelden) komt ze evenwel terug... met een verloofde: de ruige Germaan Bobbelix.

Tijdens de vele verwikkelingen in het museum is RenÚ's leven al heel wat boeiender. En mede dank zij de Romeinse beelden zal zijn verdere leven ook boeiender worden.


De volledig tekst mag van het internet gedownload worden.
Bij opvoering dient men enkel bij SABAM aangifte te doen.
"Ave RenÚ" is ook verkrijgbaar bij Opendoek.
Wil je het stuk lezen? Klik hiernaast>>>


OPVOERINGEN
november 2014 - De Bloeiende Wijngaard - Opwijk
nov/dec 2014 - Proarte - Middelkerke
december 2014 - De Sally's - Merelbeke
jan- feb. 2015 Niet versagen - Hansbeke
maart 2015 - De lustige vrienden - Blankenberge - hun fragmenten op YouTube
november 2015 - Tejatergroep Black-Out - Kontich
november 2015 - Sienjaal - Steenhuffel