DECOR

1° bedrijf: Een rijke woonkamer
2° en 3° bedrijf: een eenvoudige woonkamer

PERSONAGES
Samanta en Mieke : Als Samantha mooie en arrogante vriendin van Robert. Als Mieke: eenvoudige jonge vrouw met geheugenverlies.
Robert : Rijke industrieel.
Tony : Timmerman. Vader van Philip.
Willy : Butler bij Robert en Samantha. Gangster-type
Mireille : Schoonzus van Tony en liefje van Robert
François : Vrijgezel. Vriend van Tony
Philip : Zoon van Tony
Agent 1 : niet erg snugger
Agent 2 : niet erg snugger

KORTE INHOUD
Tony is schrijnwerker en timmert aan een reuachtige barkast bij multimiljonair Robert Vanderstarren. Samantha, het knap, mondain en hautain liefje van Mr. Robert kleineert en pest hem echter tot hij er zijn job kwijt raakt.

Diezelfde namiddag gebeurt voor Tony's deur een accident. Samen met François, zijn boezemvriend, draagt hij een bewusteloze vrouw binnen. Tony beleeft de schok van zijn leven, want het is die feeks van een Samantha. Als blijkt dat ze aan geheugenverlies lijdt, neemt Tony zijn kans waar om wraak te nemen. Hij maakt Samantha wijs dat ze zijn kuisvrouw is en betaalt haar terug met gelijke munt: hij kleineert en tiranniseert haar.

Omdat Samantha een koffertje bij zich had, met bankbiljetten die Mr. Vanderstarren gevalsmunt had, zet Mr. Vanderstarren een grootscheepse zoekactie in, met een mooie beloning voor de eerlijke vinder.

Zal Tony zijn "kuisvrouw" terug bij Mr. Vanderstarren afleveren en de premie opstrijken? Of zijn zijn wraakgevoelens bekoeld en is zijn hart verwarmd?...

De volledige tekst van "Vice en versa" wordt ter lezing aangeboden.
Bij  opvoering dient men bij SABAM en bij Toneelfonds J.Janssens aangifte te doen
"Vice en versa" is ook verkrijgbaar bij Opendoek.
Wil je het stuk lezen?  Klik hiernaast  op de afbeelding>>>


OPVOERINGEN
1997 - KLJ - Schriek
2001 - Gaarne Bij - Vossem
2011 - Doorbraak - De Pinte
2013 - Schatertejater - Schaffen